Wanneer en hoe kan ik me inschrijven?

Om je in te schrijven bij SVK Gent moet je aan enkele voorwaarden voldoen:


•    U moet meerderjarig zijn (tenzij u een begeleid minderjarige bent);
•    Het netto belastbaar inkomen van u en uw gezin mag niet hoger zijn dan (voor 2019); 
        - 24.852 euro als u een alleenstaande bent zonder personen ten laste;
        - 26.934 euro als u een alleenstaande gehandicapte bent;
        - 37.276 euro in alle andere gevallen, plus 2.084 euro per persoon ten laste;
(we kijken naar het inkomen van drie jaar voor uw inschrijving)
•    U heeft geen eigendom (huis of bouwgrond) in België of in het buitenland;
•    U bent ingeschreven in het bevolkings- of vreemdelingenregister.
Opgelet: Alle meerderjarige gezinsleden worden beschouwd als kandidaat-huurder en moeten voldoen aan de inschrijvingsvoorwaarden.


Heeft u een maatschappelijk assistent bij OCMW Gent? Dan kan je assistent een afspraak voor je maken om je in te schrijven. Zoniet kan je bij de onthaalmedewerkers van Dienst Wonen OCMW Gent terecht. Je dient je daarvoor aan te melden op het bezoekadres via GentinfoPunt in de Jubileumlaan 217 te 9000 Gent. Je kan hiervoor langskomen elke werkdag tussen 8u30 en 12u30 (zonder afspraak). 

De eigenlijke inschrijving gebeurt uitsluitend op afspraak. Je krijgt een uitnodiging per brief waarin ook alle documenten opgesomd staan die je die dag dient mee te brengen.
Samen met een medewerker van het SVK vul je dan het inschrijvingsformulier in. Eens je ingeschreven bent, krijg je een inschrijvingsnummer en kom je in het inschrijvingsregister voor kandidaat-huurders terecht. Je zal ook een inschrijvingsbewijs ontvangen. 
 

Copyright 2019 by DotNetNuke Corporation