Wanneer en hoe kan ik me inschrijven?

SVK-woningen worden uitsluitend toegewezen aan kandidaten met een laag inkomen een specifieke woonnood, zoals reglementair vastgelegd. Inschrijvingen verlopen daarom steeds op doorverwijzing van één van onze partners, die samen met jou kan bekijken of je in aanmerking komt om je in te schrijven:

Om je in te schrijven bij SVK Gent moet je aan enkele voorwaarden voldoen:
•    U moet meerderjarig zijn (tenzij u een begeleid minderjarige bent);
•    Het netto belastbaar inkomen van u en uw gezin mag niet hoger zijn dan (voor 2019); 
        - 24.852 euro als u een alleenstaande bent zonder personen ten laste;
        - 26.934 euro als u een alleenstaande gehandicapte bent;
        - 37.276 euro in alle andere gevallen, plus 2.084 euro per persoon ten laste;
(we kijken naar het inkomen van drie jaar voor uw inschrijving)
•    U heeft geen eigendom (huis of bouwgrond) in België of in het buitenland;
•    U bent ingeschreven in het bevolkings- of vreemdelingenregister.
Opgelet: Alle meerderjarige gezinsleden worden beschouwd als kandidaat-huurder en moeten voldoen aan de inschrijvingsvoorwaarden.

De eigenlijke inschrijving gebeurt uitsluitend op afspraak. Je krijgt een uitnodiging per brief waarin ook alle documenten opgesomd staan die je die dag dient mee te brengen.
Samen met een medewerker van het SVK vul je dan het inschrijvingsformulier in. Eens je ingeschreven bent, krijg je een inschrijvingsnummer en kom je in het inschrijvingsregister voor kandidaat-huurders terecht. Je zal ook een inschrijvingsbewijs ontvangen. 
 

Copyright 2020 by DotNetNuke Corporation