SVK Pro

Vlaanderen start met een proefproject om de samenwerking tussen Sociaal Verhuurkantoren (SVK's) en investeerders te faciliteren: SVK Pro.

Via het samenwerkingsverband SVK Pro zullen SVK's huurcontracten op lange termijn kunnen afsluiten voor nog te bouwen nieuwbouwwoningen. Zo wil Vlaanderen meer betaalbare sociale huurwoningen realiseren en een sterke groei van de SVK's verder mogelijk maken.

SVK Gent is een van de tien SVK's die ingestapt is in deze eerste procedure. Meer info vind je hier.

Copyright 2019 by DotNetNuke Corporation