Privacy

Hier vindt u alle wettelijke machtigingen en besluiten over de uitwisseling van gegevens van klanten. Onderaan staan de contactgegevens van de Vlaamse Toezichtcommissie en de privacycommissie. 

Belangrijke info

SVK Gent zal uw persoonsgegevens behandelen met respect voor uw privacy volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 
Door het ondertekenen van de inschrijvingsbundel geeft u toestemming om uw gegevens te gebruiken om na te gaan of u recht heeft op een sociale woning of om u te begeleiden indien u een woning huurt bij SVK Gent. Deze informatie zullen wij delen met de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen, de Vlaamse Belastingdienst, het Agentschap Inburgering en Integratie en OCMW Gent (in overeenstemming met het Kaderbesluit Sociale Huur). Het SVK kan ook de FOD Financiën, het rijksregister, de FOD Sociale Zekerheid en het Vlaams Agentschap Inburgering en Integratie bevragen. Als uw kandidatuur of huurcontract stopt, bewaren wij uw gegevens nog 10 jaar overeenkomstig de archiefwet. 

U heeft steeds het recht uw gegevens in te zien alsook foute gegevens te corrigeren. Wenst u dat SVK Gent uw gegevens niet langer gebruikt, dan kan u dit doorgeven via info@sociaalverhuurkantoor.gent. U kan uw gegevens ook laten wissen. Indien u vermoedt dat uw persoonsgegevens op een onrechtmatige wijze gebruikt worden, kan u dat steeds melden. Bovendien heeft u het recht om klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit via commission@privacycommission.be.


Alle informatie op deze website is beschikbaar zonder dat je moet inloggen of persoonsgegevens moeten worden verstrekt.
Je persoonlijke instellingen en voorkeuren kunnen bij het bezoek aan deze website worden bijgehouden. Cookies kunnen ook worden geplaatst door partners waarmee wordt samengewerkt, bijvoorbeeld door Google Analytics, om het gebruik van deze site te meten.
 

 

Copyright 2019 by DotNetNuke Corporation