Voorwaarden om te verhuren

Het SVK heeft als doelstelling het inhuren en verhuren van kwalitatieve studio’s, appartementen en woningen. Kamerwoningen worden niet verhuurd. Naast de basisnormen van de Vlaamse Wooncode stelt het SVK een aantal bijkomende eisen, voortbouwend op het Woonkwaliteitscharter van de federatie van Vlaamse SVK’s. 

Attesten

Elke woning die door het SVK wordt in huur genomen wordt zal steeds eerst onderzocht worden op conformiteit met de Vlaamse Wooncode. Dit onderzoek gebeurt door medewerkers van de Stad Gent. Een positief onderzoek resulteert in een technische attest met minder dan vijftien strafpunten, waarna een conformiteitsattest wordt afgeleverd. Dit document is tien jaar geldig.

Naast het conformiteitsattest moet de woning volgens de huurwetgeving beschikken over een aantal verplichte attesten, meerbepaald:

• een energieprestatiecertificaat (EPC);
• elektriciteit: een positief keuringsattest;
• gas: bij een centrale verwarming is een recent verbrandingsattest noodzakelijk (opgemaakt n.a.v. een keuring of n.a.v. het verplicht tweejaarlijks onderhoud). Bij een decentrale verwarming op gas (convectoren) vraagt het SVK een dichtheidsproef uit te voeren.

Het SVK zal ook uw eigendomsakte opvragen. Bij gebouwen met meerdere entiteiten moet elke woning ook stedenbouwkundig vergund zijn.

Oppervlaktenormen

Het SVK hanteert een aantal minimale oppervlaktenormen:

  • studio : leefruimte van minimum 22,5 m²
  • appartement of woning: leefruimte van minimum 16 m² (voor 1 persoon) + 2 m² per bijkomende persoon
  • minimum plafondhoogte 2,2 m (onder schuin dak oppervlakte gemeten vanaf hoogte 1,80m)
  • slaapkamer voor 1 persoon min 6,5 m²
  • slaapkamer voor 2 personen min 10 m²

Het SVK kijkt natuurlijk ook naar de leefbaarheid van zeer kleine woonentiteiten.

Een parkeerplaats is niet nodig, voor zover de SVK-woning centraal gelegen is met aansluiting op het openbaar vervoer. We streven er wel naar dat onze huurders hun fiets ergens veilig kunnen plaatsen.

Energiezuinigheid

Energiezuinigheid van woningen is erg belangrijk, zowel op vlak van duurzaamheid als om te hoge energiekosten voor de huurders te vermijden.

Tegen 2020 wordt dakisolatie en dubbele beglazing de norm. Het SVK past deze normen nu al toe op elke nieuwe inhuurname met 9-jarige huurcontracten.

Om de huurder de reële prijs van hun water en energiegebruik te laten betalen zijn aparte energiemeters noodzakelijk. Liefst gebeurt dit door individuele meters van de netbeheer, bij uitzondering kan dit ook via betrouwbare tussenmeters.

Idealiter is er in elke woning centrale verwarming op gas met een condensatieketel. Decentrale verwarming, elektrisch of via kachels, veroorzaakt immers hoge energiekosten voor onze huurders. Het SVK huurt enkel nog studio’s of 1-slaapkamerwoningen met decentrale verwarming als de woning voldoende geïsoleerd is. Vanaf 2 slaapkamers is centrale verwarming een vereiste.

Algemene woonkwaliteit

Een keuken moet voldoende uitgebreid zijn, met de vereiste aansluitingen, kast- en werkruimte, spoelbak met koud en warm water. Een dampkap met afvoer naar buiten is noodzakelijk. Een koelkast is niet noodzakelijk als er voldoende ruimte is om er één te plaatsen.

Gezinswoningen moeten de mogelijkheid hebben om een wasmachine aan te sluiten (stroomvoorziening, kraantje, waterafvoer).

In deze digitale wereld wordt een telefoon- en/of internetaansluiting ook onmisbaar.

De materialen in de wooneenheden zijn bij voorkeur stevig en duurzaam zonder gebruik te maken van luxe-elementen.

Meer informatie vindt u hier.

Meerdere entiteiten in hetzelfde gebouw

Het SVK huurt ook grotere appartementsblokken die bestaan uit meerdere entiteiten. Hierbij is een goede mix van verschillende soorten appartementen (1-, 2- en 3- slaapkamers) belangrijk, met bij voorkeur niet meer dan acht woonentiteiten in één gebouw. Het SVK beoordeelt steeds de leefbaarheid van het gebouw als geheel, in functie van het aantal ingangen, de kwaliteit van de gemeenschappelijke ruimtes, de oppervlakte van de woningen…

Indien in eenzelfde gebouw meerdere functies worden verenigd (bijvoorbeeld een winkel op het gelijkvloers) is een voldoende scheiding van woon- en andere functie noodzakelijk.

Projectontwikkeling

De Dienst Stedenbouw kan samen met u een voortraject opstarten om u te adviseren over de toepasselijke reglementaire voorschriften. Na dit stedenbouwkundig voortraject zitten we graag rond tafel om u te informeren over de mogelijkheden tot verdere samenwerking.

Een medewerker kan samen met u overlopen of uw woning in aanmerking komt voor verhuring aan het SVK op een vrijblijvend plaatsbezoek.

 

Copyright 2019 by DotNetNuke Corporation